Wanneer kan ik gebruik maken van mijn herroepingsrecht om mijn product te retourneren?

Bedenktermijn en herroeping

De volgende producten kunnen niet geretourneerd worden:
– Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken (hieronder vallen o.a. bekkenbodemtrainers, cups, schoonmaakmiddelen waarvan de verzegeling na levering is verbroken); Voor herbruikbare menstruatiecups geldt een uitzondering, mits je deze minimaal 3 cycli hebt geprobeerd en de juiste maat hebt aangeschaft. Neem eerst contact met ons op als je een herbruikbare menstruatiecup wilt retourneren en lees ook: Kan ik mijn geld terug krijgen als de menstruatiecup voor mij toch niet werkt?

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Je kan binnen 14 dagen na datum van ontvangst van de bestelling gebruik maken van jouw herroepingsrecht als je jouw bestelde product(en) toch niet wenst te behouden. Indien je gebruik wenst te maken je het herroepingsrecht kun je (een gedeelte van) jouw bestelling per post aan ons retourneren o.v.v. het bestelnummer of maak gebruik van het modelformulier voor herroeping. Gebruik hiervoor het volgende adres:

Menstruatiecups.nl
T.a.v. Afdeling retouren
Laagakkerstraat 1
5231PJ Orthen

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Je kunt ook gebruik maken van het Europees modelformulier van herroepingsrecht. Deze kun je als bijlage terugvinden in de algemene voorwaarden.